Stichting Activiteiten Lions Club Hoevelaken - ANBI registratie

Over de ANBI stichting

De opbrengsten van activiteiten die door Lionsclub Hoevelaken worden georganiseerd en bestemd zijn voor goede doelen worden gescheiden van de vereniging beheerd via Stichting Activiteiten Lions Club Hoevelaken. Zij ziet toe op een correcte besteding van de gelden en een goede verantwoording van de uitvoering van de projecten die worden ondersteund. De stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan de stichting zijn fiscaal aftrekbaar.

Naam van de instelling

Stichting Activiteiten Lions Club Hoevelaken, statutair gevestigd te Hoevelaken.
KvK nummer: 41035472
RSIN nummer: 809581152

Rechtsvorm instelling

De instelling is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Doelstelling

Het verwerven van fondsen om projecten te ondersteunen die in algemene zin de gemeenschap ten goede komen. Dat kunnen zowel lokale, regionale, nationale als internationale projecten zijn. Daaronder kan ook worden begrepen het verlenen van hulp aan individuen of organisaties, dan wel het samenwerken met individuen of organisaties die soortgelijke en aanverwante doelen hebben. Voor een overzicht van de doelen die over de jaren zijn ondersteund klik HIER.

Beleidsplan

De stichting kijkt kritisch naar de wijze waarop zij ondersteunt, dat kan financieel, materieel of immaterieel zijn, waarbij zij in de ondersteuning het verschil wil maken. Het verschil kunnen maken is per aanvraag maatwerk. Er wordt gekeken naar het maatschappelijk belang, noodzaak en of de ondersteuning uniek kan zijn.

Beloningsbeleid

De stichting kent geen beloningsbeleid. Alle bestuursleden vervullen hun functie om niet en op eigen kosten. Als er sprake is van gemaakte kosten ten behoeve van de stichting dan worden deze wel vergoed.

Financiële verantwoording

Hieronder de financiële overzichten van de afgelopen drie jaren.

 

 

https://i0.wp.com/www.kleinegoededoelen.nl/wp-content/uploads/2015/06/images.png    

 

Jaarstukken 2014-2015

Jaarstukken 2015-2016

Jaarstukken 2016-2017

Jaarstukken 2017-2018

Jaarstukken 2018-2019

Jaarstukken 2019-2020

Jaarstukken 2020-2021