Doelen overzicht activiteiten van Lions Club Hoevelaken
Naast de ondersteuning van enkele nationale en internationale Lions acties en projecten hebben de activiteiten van Lions Club Hoevelaken in het algemeen een duidelijke affiniteit met Hoevelaken zelf. Hieronder een overzicht van doelen die in de loop der jaren door Lions Club Hoevelaken zijn ondersteund.

Kindertehuis "Enfant Haïtien Mon Frére", Haïti
Aangezien er voor dit project vele jaren actie is gevoerd door de Lions in Hoevelaken, hieronder over dit project een meer gedetailleerd verslag.
Aanzet voor deze grote en jaren durende actie was een verzoek in 1985 van de Hoevelakens echtpaar Elly en Frans Holten voor ondersteuning van het Kindertehuis van waaruit zij 4 weeskinderen hebben geadopteerd. Het hele project is in verschillende fazen gerealiseerd. In eerste instantie is het Kindertehuis in 1986 grondig gerenoveerd met de bijdragen van Lions Club Hoevelaken. 
De tweede fase (1989 - 1990) is in samenwerking met de Lions Clubs in Hoogland en Eemland (Baarn/Soest) tot stand gekomen en omvatte de volgende elementen: 
·       Bouw van een nieuwe schoolgebouwtje met 6 lokalen 
·       Vernieuwing hoofdgebouw en uitbreiding van faciliteiten 
·       Aanzet financiering van onderwijs/ondersteuning door UNICEF dat uiteindelijk door andere Nederlandse Lions Clubs voor een aantal jaren is overgenomen

Door een aanzienlijke financiële bijdrage van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking kon binnen dit project heel veel worden verwezenlijkt.
In de derde fase (2000 - 2001) zijn fondsen verworven voor de noodzakelijke vervanging van de 10 jaar oude personen bus. Mede door verdubbeling van het ingezamelde bedrag door NCDO kon daarnaast ook een kleine bestelauto worden aangekocht. 
Met een vierde actie in 2004 is geld ingezameld om opgroeiende jongens en meisjes mogelijkheden te bieden om hun plek te vinden in de maatschappij nadat zij het weeshuis verlaten (b.v. aankoop naaimachine voor naaister, rijlessen voor toekomstige taxichauffeur etc.).
Na de verwoestende aardbeving begin 2010 heeft Lions Club Hoevelaken een spontane actie ontketend om geld in te zamelen voor de wederopbouw van het Kindertehuis. Mede dankzij de bijdrage van de voor Haïti ingezamelde gelden van Lions Nederland een aanzienlijke bijdrage van Cordaid is er, in samenwerking met de Stichting "Vrienden van Haïti", Maastricht en Stichting "Sourirs d'Enfants", België, een prachtig Kinderdorp gerealiseerd dat in 2014 in gebruik genomen is. Voor meer informatie over het Kinderdorp zie de website van Stichting “Vrienden van Haïti” die de bouw heeft gecoördineerd (www.vriendenvanhaiti.nl).

Projecten voor ouderen

 • Aankoop van Koersbal spel voor Stichting Welzijn Ouderen - SWO (1985)
 • Studie naar ouderen woonvoorzieningen in Hoevelaken, afgerond met het rapport "Woonzorg voor Ouderen". Deze studie heeft geresulteerd in het realiseren van het wooncomplex voor ouderen "Stoutenborgh" te Hoevelaken (1995)
 • Ondersteuning van SWO bij de opening van “Stoutenborgh”, onder meer door plaatsing van een tuinbank (1998 -1999)
 • Ondersteuning van activiteiten van de Stichting “Zonnebloem” in Hoevelaken in 2011 en 2016 met fondsen en andere bijdragen voor vrijwilligers en gasten zoals het organiseren van een gezamenlijk diner in 2016. 
 • Bijdrage aan SWO in 2011 voor opzetten van een Internetcafé voor ouderen voor PC educatie in het complex “Stoutenborgh” (Onder meer voor aanschaf PC’s)
 • Financiële Ondersteuning Project Rouwcafé in Amersfoort van de Stichting Humanitas met als doel mensen te leren omgaan met groot verlies (2014)
 • Op diverse wijzen ondersteunen van Stichting Hulpdienst Hoevelaken ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan (2015-2018)

Projecten voor jongeren 

 • Hulp bij afbouw/inrichting kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal "Klavertje Vier" (1982)
 • Ondersteuning activiteiten Scouting HIAWATHA (1991/2018)
 • Financiële ondersteuning oprichting Speel-o-theek Hoevelaken (1995)
 • Financiële ondersteuning aankoop busje voor Kindertehuis PINOKIO, Brazilië waar dorpsgenoot Floor van der Broek vrijwillig werkzaam was (2002)
 • Ondersteuning Jongeren Sociëteit BLITS voor het maken van een film over Zinloos Geweld (2005)
 • Opzet en organisatie van de jaarlijkse happening "Timmerdorp Hoevelaken"voor de jeugd van 6-12 jaar in samenwerking met Kinderopvang "Jabadabadoe" en "Moef" Centrum voor Creatieve Vaardigheid (2006 – 2008, daarna omgezet in zelfstandige Stichting: zie www.timmerdorp-hoevelaken.nl).
 • Ondersteuning van het "Tuinenproject" van jeugddorp "De Glind" door plaatsing van gereedschappen bergruimte en aanschaf van noodzakelijke tuingereedschappen (2007)
 • Financiële ondersteuning activiteiten Kindertoneelgezelschap 4kids in Hoevelaken (2013)
 • Ondersteuning jeugdtoneel project “Dope” (Hoevelaken en Nijkerk) met als doel de jeugd meer bewust te maken van drugs en alcohol problematiek (2014)
 • Participatie aan de landelijke Lions Nederland fondswervings actie "Het Vergeten Kind" ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Lions International (2017/2018)
 • Ondersteuning van het Blits XTRA programma voor autistische en AD(H)D jongeren van Jeugd- en Jongerenwerk Centrum Blits Hoevelaken, mede met een bijdrage van Lions QUEST.

Algemeen

 • Ondersteuning oprichting Hulpdienst Hoevelaken (1986 en 2015)
 • Ondersteuning activiteiten Stichting Hoevelaken Creatief & Educatief (1987)
 • Plaatsing informatie borden bij dorpsingang (1992)
 • Bestuurlijke ondersteuning Big Band Hoevelaken (1988 - 1995)
 • Financiële ondersteuning Tynec jeugd uitwisselingproject met Hoevelaken (1994)
 • Financiële ondersteuning Oranje Vereniging in verband met 50 jarig bestaan (1995)
 • Aanvulling inventaris voor kooklessen van Stichting HOBBIT (1987)
 • Ondersteuning activiteiten van Stichting Vluchtelingenwerk Hoevelaken (2004)
 • Plaatsing Stationsklok op De Brink in Hoevelaken ter viering van 5e lustrum (2006)
 • Ondersteuning opleiding vrijwilligers van Hospice Nijkerk (2010)
 • Verschaffen van specifieke gehandicapten gymtoestellen aan Gymnastiek Vereniging Hellas (2011)
 • Ondersteuning van AED Stichting Nijkerk/Hoevelaken (2018/2019)
 • Deelname aan het jaarlijkse 'NLdoet' programma van het Oranje fonds met diverse lokaal gerichte activiteiten

Historie/Cultuur 

 • Uitbrengen en distributie boekwerk Hoevelaken 1132 - 1982 (850 jaar), inclusief presentatie in het "Huis te Hoevelaken" (1982)
 • Hand en spandiensten verleend bij het opknappen van Cultureel Centrum "Sparrendam" (1986, 1987 en 1988)
 • Organisatie en plaatsing van herinnering schild voor Dr Klarenbeek op de Brink in samenwerking met Dr. C.J.K. van Aalst Fonds (1987)
 • Plaatsing borden bij historische panden in Hoevelaken en een algemene informatiebord over deze panden/locaties in Hoevelaken centrum (1992) 
 • Oprichting en bestuurlijke ondersteuning Stichting Historisch Hoeflake (1993 - 2002)
 • Ondersteuning inrichting Stichting Collage, Hoevelaken (2004)
 • Oprichting en ondersteuning van PODIUM Hoevelaken met als doel twee keer per jaar een cultureel evenement te organiseren (2015-heden). Zie ook www.hoevelaken.nl 

Natuur projecten

 • Aanzet gegeven tot het opzetten van de "Open tuinen dagen" in Hoevelaken dat inmiddels is uitgegroeid tot een jaarlijkse evenement in Hoevelaken/Nijkerk (1999- heden)
 • Plaatsing banken op wandelroute door midden Nederland in samenwerking met Regio Lions Clubs (1997) 
 • Hulpverlening bij noodzakelijke kappen en uitdunnen van lokale bospercelen (diverse jaren)

Nationale/Internationale projecten

 • Organisatie Landdag spierdystrofie in samenwerking met Lions Clubs uit de Eemland regio in 1984, 1992, 1997 en 2002
 • Ondersteuning Oogkamp project Nepal (1986)
 • Participatie in RWANDA grondwaterproject in samenwerking met alle Lions Clubs in Nederland en omliggende landen Ondersteuning (1988)
 • Lions helpen Rode Kruis helpers (1992)
 • Financiële ondersteuning opzet Cliniclowns Afd. Amersfoort (1996)
 • Financiële bijdrage aan "Stichting Bouwen"ter ondersteuning van activiteiten in Ghana (2006)
 • Ondersteuning plaatsing noodaggregaat bij het Ashanti Doveninstituut in Jamasi, Ghana via de Stichting Ondersteuning Kleinschalige Projecten Ontwikkelingslanden (SOKPO), in samenwerking met CORDAID (2007)
 • Aanleg van een speelplaats met speeltoestellen bij het Weeshuis Kawamba, Kenia van de Stichting Kacema (2008)
 • Ondersteuning van de bouw van een nieuwe eetzaal voor het Ashanti Doveninstituut in Jasmani, Ghana in samenwerking met Stichting SOKPO (zie boven), met een flinke bijdrage van Wilde Ganzen (2010)
 • Ondersteuning landelijke Lions actie voor strijd tegen Ebola (2014)

Hoevelaken maart 2019