Activiteiten van Lions Club Hoevelaken

De activiteiten van Lions Club Hoevelaken zijn tweeledig: Opbrengsten genereren voor de doelen die ondersteuning behoeven en inzet geven aan activiteiten die de sociale cohesie in Hoevelaken bevorderen. Hieronder een globale samenvatting van activiteiten die sinds de oprichting zijn ontplooid.

Bingo

In 1983 werd de eerste Lions Bingo georganiseerd in het Dorpshuis voor fondswerving en het was onmiddellijk een doorslaggevende succes dankzij de grote belangstelling die ongetwijfeld werd gestimuleerd door de vele prachtige prijzen die de Hoevelakense winkeliers kosteloos te beschikking stelden en de vele sponsor bijdragen van bedrijven voor de beoogde goede doelen.

De Bingo werd een gezellige jaarlijkse traditie voor fondswerving dat maar liefst 17 jaren achtereen is voortgezet. In 1999 is besloten daarmee te stoppen toen de belangstelling duidelijk begon terug te lopen. Ter gelegenheid van de naam verandering van de supermarkt JUMBO is in 2011 is nog eenmaal een incidentele SUPER BINGO georganiseerd met een geweldige opbrengst!

Fietstochten

Meer dan 30 jaar zijn in juni de jaarlijkse Lions fietstocht georganiseerd om deelnemers met de prachtige landelijke omgeving van Hoevelaken en soms ook met stedenbouwkundige ontwikkelingen in onze woonomgeving te laten kennismaken. Incidenteel worden daarbij ook routes gevolgd waar de toegang normaliter verboden is. Ook het graveren van postcodes in de fietsen van deelnemers om diefstal te voorkomen vormde daarbij een vast ritueel. De gratis koffiestop halverwege de route was altijd een hoogtepunt. Van de 10 leukste routes is in 2001 een geïllustreerd boekje uitgegeven.

Kunst en Antiek Veilingen

In 2000 werd de eerste Kunst en Antiek Veiling georganiseerd, enthousiast ondersteund door Veilinghuis Derksen uit Arnhem. Belangstelling voor de eerste veiling was veelbelovend zodat besloten werd deze activiteit in 2001 en 2002 voort te zetten.

Ondanks het feit dat er goed werd verkocht, bleek het toch moeilijk om een continue aanvoer van kwaliteitsartikelen te realiseren zodat in 2003 werd besloten om deze actie te beëindigen.

Lente concerten

Bij de muziektent op het van Aalstplein zijn in mei 2003 en 2004 lente concerten georganiseerd in samenwerking met het lokale koor Vox Jubilans dat onder meer de catering verzorgde. Leuke optredens van het Nijkerks Stedelijk Fanfarecorps en de Brass Choir Midden Nederland zorgde voor een zeer geanimeerde sfeer.

Kerstkaarten, Kerstzegel en Kerstpost acties

Voor fondswerving voor onder meer et EHMF Kindertehuis in Haïti en diverse andere projecten zijn in de jaren 1988 -1996 kerstkaarten gemaakt met dorpsgezichten van Hoevelaken van de hand van de lokale kunstenaars Jan Woltman en Niek Woestenburg en tekeningen van kinderen uit het Kindertehuis zelf.

Aansluitend op dit succesvolle project heeft de Lions Club in de jaren 1993 - 1998 kerstzegels uitgegeven voor lokale kerstpost en is de distributie daarvan in Hoevelaken door de leden van de Lions Club verzorgd.

Nieuwjaars bijeenkomst voor dorpsgenoten in dorpshuis "de Stuw"

Ter vervanging van de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hoevelaken na het opgaan in de gemeente Nijkerk in 2000, heeft de Lions Club samen met de Stichting "Historisch Hoeflake" deze traditie voortgezet, waarbij jaarlijks voor een historisch onderwerp wordt gekozen om de receptie een duidelijk thema mee te geven met een gekoppelde foto tentoonstelling. Belangstelling voor deze gezellige dorpshappening is doorgaans zeer groot.

Open tuinen dagen in Hoevelaken

In1999 heeft de Lions Club als onderdeel van haar actie om bewoners van Hoevelaken meer bewust te maken van de schoonheid van hun dorp, zich samen met de Vereniging "Vrouwen van Nu"  ingezet voor het organiseren van een "open tuinen dag" om de vaak verborgen schoonheid van dorpstuinen aan anderen zichtbaar te maken onder het motto "Hoevelaken; een Heerlijkheid”.

Deze activiteit is inmiddels uitgegroeid tot een grote jaarlijkse happening in zowel Hoevelaken als Nijkerk en de organisatie is thans in handen van de Vereniging "Groei en Bloei" in Nijkerk. Meer informatie is te vinden op de website van de Vereniging “Groei en Bloei”, Nijkerk (www.nijkerk.groei.nl).

Sponsor diners in Hotel/Restaurant "De Klepperman"

Diverse malen heeft de Lions Club sinds haar oprichting gebruik kunnen maken van de gastvrijheid en welwillendheid van Hotel/Restaurant  "De Klepperman" in Hoevelaken om mee te werken aan fondswerving door middel van "Sponsor Diners". Daarbij worden diensten om niet verleend en goederen tegen kostprijs belast. Deze diners zijn altijd een doorslaggevend succes geweest, zowel in culinair opzicht als in relatie tot fondswerving.

Hoevelaken Asperges Festival

Rond Moederdag (2e zondag in mei) wordt door de Lions sinds 2008 jaarlijks het Hoevelaken Asperges Festival georganiseerd. Het is een actie die in het teken staat van het witte eetbare goud: de asperge. Op de markt op zaterdag worden asperges van topkwaliteit verkocht met bijpassende wijnen en andere lekkernijen. Daarnaast wordt op zondag in een van de lokale restaurants een Asperges brunch of diner georganiseerd waarvan de netto opbrengst ook het gekozen goed doel ten goede komt. Zie aspergesfestival.nl

Timmerdorp voor de jeugd

In 2006 is, onder meer in samenwerking met het Kinderdagverblijf Jabadabadoe, een Timmerdorp georganiseerd voor de jeugd van Hoevelaken tussen 6 en 12 jaar. Het was zo'n doorslaggevend succes dat besloten is om dit tot een jaarlijks weerkerende gebeurtenis te maken.  Inmiddels is deze activiteit ondergebracht in een zelfstandige Stichting. Meer informatie en foto rapportages van deze happening kunt U vinden op de website van het Timmerdorp: http://www.timmerdorp-hoevelaken.nl.

Beursvloer Hoevelaken

In 2012 en 2013 organiseerde de Lions Club “de Beursvloer Hoevelaken”. De Maatschappelijke Beursvloer is een lokaal evenement waar maatschappelijke behoeften worden verhandeld: Vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord. Bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar met als doel het maken van een match met gesloten beurs. Wat de één biedt is voor de ander zeer gewenst.

De gehouden Beursvloeren waren zeer succesvol waarbij gemiddeld 70 matches werden gemaakt.

Door dit succes heeft ook Lions Club Nijkerk besloten in 2014 een Beursvloer te organiseren en is overeengekomen om het om het jaar te houden in Nijkerk en Hoevelaken. De volgende Beursvloer staat dus voor eind 2015 in Hoevelaken gepland. Voor meer informatie bezoek www.beursvloerhoevelaken.nl.

NL Doet

Sinds 2011ondersteunt de Lions Club de landelijke actie NL Doet van het Oranjefonds met activiteiten  in Hoevelaken. In de afgelopen jaren is onder meer een gedeelte van het Hoevelakens Bos geschoond, is een tuin aangelegd bij een woning van een vluchteling gezin en is een speelplaats bij een van de kinderdagverblijven in Hoevelaken gerenoveerd.

Ondersteuning Voedselbank Amersfoort

Sinds 2013 ondersteunt de Lions Club de Voedselbank Amersfoort door op diverse avonden de binnengekomen goederen te selecteren en in te pakken.

Drakenboot races in Nijkerk

Ter gelegenheid van het 600 jarig bestaan van Nijkerk in 2013 hebben de Lions Clubs in Hoevelaken en Nijkerk en de Rotary Club Nijkerk samen een drakenboot race georganiseerd in de havenkom van Nijkerk. Het was zo’n doorslaggevend succes dat besloten werd de activiteit onder te brengen in een zelfstandige Stichting die dit evenement in het vervolg jaarlijks organiseert. Daar naast hebben de drie betrokken Service Clubs gezamenlijk twee drakenboten gebouwd die aan de Stichting zijn overgedragen.

Jaarlijkse Haring Party in de Klepperman

In 2014 is de van oorsprong jaarlijkse Haring Party van Hotel/Restaurant “De Klepperman” weer in ere hersteld. De Lions zetten zich daarbij specifiek in om lokale ondernemers in Hoevelaken en bestuurders te motiveren aan dit evenement deel te nemen om in een ontspannen sfeer en ambiance te kunnen netwerken en nieuwe relaties te ontmoeten. De opbrengst van de bij dit evenement gehouden verloting komt doelen van de Lions Club ten goede.

PODIUM Hoevelaken

In 2015 hebben de Lions PODIUM Hoevelaken opgericht met als doelstelling meer culturele activiteiten in het dorp Hoevelaken te ontplooien. Opzet is om jaarlijks tenminste twee evenementen te organiseren in de winter en zomer periode. De muziektent op de Van Aalstplein en dorpshuis “De Stuw” zijn de primaire locaties waar deze evenementen plaatsvinden.

 

Hoevelaken, januari 2017