01/10/2021

Sporten en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen. Met het Nationaal Sportakkoord en het Sport- en Beweegakkoord in de gemeente Nijkerk is er toewijding vanuit het Rijk en de gemeente om dit mogelijk te maken.

Met ondersteuning van de gemeente onderzoekt de Lions Club Hoevelaken daarom wat de behoefte is onder de inwoners van Hoevelaken en hoe we daar uiteindelijk invulling aan kunnen geven. Hierbij kan gedacht worden aan een openlucht trimbaan, beweegplein, hardlooproutes of andere openbaar toegankelijke sport- en beweegactiviteiten.

Wil jij inspraak hebben op de uiteindelijke keuzes en wat er daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden? Dan willen we je vragen onze vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Met de resultaten uit dit onderzoek willen we kijken hoe we het aanbod in Hoevelaken kunnen vernieuwen of verbeteren.

 

Hierbij de link naar de vragenlijst: bit.ly/HIBvragen

 

Hoe meer inwoners de vragenlijst invullen, hoe beter. Vul hem in en deel het met andere dorpsgenoten! Dan krijgen we een zo goed mogelijk beeld en kunnen we realiseren wat de inwoners van Hoevelaken graag willen!