05/06/2019

Tijdens een bliksembezoek aan Hoevelaken heeft Gudrun Yngvadottir, dit jaar Internationaal President van de Lions Club, een nieuwe AED aan de Monshouwerlaan. De Lions Club Hoevelaken heeft zich de afgelopen twee clubjaren ingezet voor de Stichting AED Nijkerk – Hoevelaken met als doel om nieuwe AED’s te plaatsen in het dorp.

Lions International is wereldwijd de grootste NGO-vrijwilligersorganisaties met 1,5 miljoen leden die zich belangeloos inzetten om anderen te helpen. Vandaar dat het Lions-motto is “we serve”. Wereldwijd zijn leden van Lions georganiseerd in lokale clubs. Nederland kent ruim 430 clubs met ruim 11.000 leden. Lions Clubs International kent een wereldbestuur met een roulerend voorzitterschap van de International President. Dit jaar is mevrouw Gudrun Yngvadottir uit IJsland Internationaal President. Dit jaar houdt zij van 3 tot en met 5 juni een werkbezoek aan Nederland.

Na de onthulling van een AED-installatie in Hoevelaken ging zij vervolgens door naar Hoenderloo om een Lions-project bij de Hoenderloo Groep te bezoeken. Onder verantwoordelijkheid van Stichting Het Vergeten Kind is met Lions-steun, onder andere van de Lions Club Hoevelaken, een jongeren-accommodatie Chill Inn gerealiseerd.

De Lions Club Nijkerk en de Lions Club Hoevelaken zetten zich nu lokaal in om in de gemeente Nijkerk veel openbaar bereikbare AED-apparaten door de AED Stichting Nijkerk Hoevelaken te laten plaatsen. Een AED-apparaat helpt hulpverleners om reanimatie na een hartstoring succesvol te laten zijn.

Met sponsoracties wordt geld bijeengebracht zodat de AED Stichting Nijkerk Hoevelaken AED-kasten kan plaatsen. Zo heeft de Lions Club Hoevelaken met het Asperges Festival 2019 zich ingezet voor nog een AED-kast. De opbrengst dit jaar bedroeg ruim 3000 euro.